Tuis...
Wat is Prolingua...
Nuus...
Lidmaatskap...
Jaarprogram...
Termlys...
Woordeboeke...
Ander woordelyste...
Historiese oorsig
Grondwet
Kontak ons...

Jaarprogram vir 2017

Woensdag 8 Februarie: Centurion
Gasspreker: Johann Russouw (Sportverslaggewer)
Onderwerp: Sport in Afrikaans oor die radio

Dinsdag 14 Maart: Florida

Woensdag 12 April: Centurion

Dinsdag 9 Mei: Florida
Gasspreker: Prof. Bertus van Rooy (Noordwes-Universiteit, Vaaldriehoekkampus)
Onderwerp: Die onderskeid tussen innovasie en inburgering van nuwe uitdrukkings in 'n taal

Woensdag 14 Junie: Centurion
Gasspreker: Alexa Barnby (Unisa)
Onderwerp: Alexa Barnby sal 'n taalgebruiksessie vir Engels aanbied.

Dinsdag 11 Julie: Florida
Gassprekers: Bittie Viljoen-Smook en Wena Coetzee
Onderwerp: Skryfbeginsels in die Suid-Afrikaanse sakesektor/Writing principles for the South African business sector

Woensdag 16 Augustus: Centurion (Algemene Jaarvergadering)
Gasspreker: Chris Burger (Senior navorser by die WNNR)
Onderwerp: Radiotegnologie en radioterme
Die Prolingua-toekenning sal aan Chris gemaak word vir sy bydrae op taalgebied.

Dinsdag 12 September: Florida
Gasspreker: Prof. Wannie Carstens (Noordwes-Universiteit)
Onderwerp: Prof. Wannie sal 'n taalgebruiksessie vir Afrikaans aanbied.

Woensdag 11 Oktober: Centurion
Gasspreker: Prof. Gerhard van Huyssteen
Onderwerp: Die nuwe Afrikaanse Woordelys en Spelreëls wat hierdie jaar verskyn.

Dinsdag 14 November
Jaarafsluiting in Pretoria


© www.prolingua.org.za 2012-2017 ALL RIGHTS RESERVED