Tuis...
Wat is Prolingua...
Nuus...
Lidmaatskap...
Jaarprogram...
Termlys...
Woordeboeke...
Ander woordelyste...
Historiese oorsig
Grondwet
Kontak ons...

Nuus

Prolingua se waardevolle bydrae word erken

In 'n artikel wat onlangs in Lexikos 27 gepubliseer is, skryf dr Mariëtta Alberts oor Prolingua se bydrae tot terminologieontwikkeling in Afrikaans.

Dr Alberts is 'n internasionaal erkende en bekroonde terminoloog en terminograaf. Sy het hierdie artikel geskryf in haar hoedanigheid as navorsingsgenoot in die Navorsingseenheid: Taal en Literatuur in die SA Konteks, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Potchefstroom.

Lees die volledige artikel hier.


© www.prolingua.org.za 2012-2017 ALL RIGHTS RESERVED