Tuis...
Wat is Prolingua...
Nuus...
Lidmaatskap...
Jaarprogram...
Termlys...
Woordeboeke...
Ander woordelyste...
Historiese oorsig
Grondwet
Kontak ons...

Prolingua-termlys

Die volgende doelwitte van Prolingua vorm die kern van Prolingua se werksaamhede:
  • om vakterme en tekste wat hulle tot standaardisasie leen, so ver moontlik te standaardiseer;
  • om die gehalte van vertalings oor die algemeen te verbeter;
  • om lede geleentheid te gee om hulle vertaal- en terminologieprobleme onderling te bespreek
  • met die Prolingua-termlys as uitvloeisel uit die gesprekke.
Hierdie lys verteenwoordig die ekwivalente wat Prolingua sedert 1984 voorgestel het en bevat ook terme wat voor daardie jaar voorgestel is.

Sommige van hierdie terme word nie in woordeboeke bevat nie en hierdie lys is dus 'n uiters waardevolle bron vir vertalers.

Prolingua maak nie daarop aanspraak dat die ekwivalente die enigste moontlikes is nie, en ons verwelkom alle voorstelle.

Voorstelle kan gestuur word aan Petro Lancashire by petrolancashire@gmail.com

Klik hier vir toegang tot die Prolingua-termlys.

Die heel nuutste lys, soos bygewerk na elke werksvergadering, kan egter ook by Fritz Wolff by fw.wolff@gmail.com aangevra word.


© www.prolingua.org.za 2012-2017 ALL RIGHTS RESERVED